Termeni şi condiţii

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

Prin utilizarea acestui site, www.wanano.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare meţionate în aceasta pagină. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni şi condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceşti termeni şi condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între dumneavoastră şi terţe părţi cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiţi această platformă.

Prin continuarea utilizării serviciilor şi produselor oferite de site-ul www.wanano.ro confirmaţi că sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare mai jos menţionaţi.

TERMENI GENERALI

 • a. Site-ul www.wanano.ro, numit generic în continuare WANANO.RO, este proprietatea WANANO. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi WANANO. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.
 • b. WANANO.RO poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.
 • c. Continuarea utilizării site-ului presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime cu Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor WANANO.RO.
 • d. WANANO.RO poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. WANANO.RO poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, WANANO.RO poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.
1. CONŢINUTUL
 • a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecţia desenelor şi modelelor. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.
 • b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către WANANO.RO.
 • c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al WANANO.RO.
 • d. WANANO.RO nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.
 • e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa publicată în secţiunea Contact a site-ului sau pe adresa de e-mail contact@wanano.ro.  
 • f. Vă informăm că WANANO îşi va asigura şi impune în mod hotărît recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul, la acţionarea în judecată a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.
2. DREPTURILE DE AUTOR
 • a. Toate drepturile rezervate. WANANO acordă permisunea de a utiliza site-ul www.wanano.ro în următoarele condiţii:
 • b. Sunt interzise copierea, modificarea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licenţă de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul publicat de către WANANO pe acest site, materialele protejate prin legile naţionale şi internaţionale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al WANANO precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.wanano.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
 • c. Este interzis să folosiţi site-ul www.wanano.ro pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. WANANO va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă site-ului WANANO să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului www.wanano.ro.
 • d. Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepţia existenţei unui acord scris din partea WANANO cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.
 • e. Este interzis să utilizaţi site-ul www.wanano.ro în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial fără acordul WANANO.
 • f. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagina de către WANANO, cu excepţia unui acord, valabil şi recunoscut de ambele parţi, utilizator şi WANANO.
 • g. WANANO aprobă preluarea fără cost a materialelor de presă purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, doar în limita a 250 de semne, spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.
  1. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu WANANO.
  2. Sursa www.wanano.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: „Cele mai importante descoperiri științifice ale anului 2018“,informează www.wanano.ro„). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe WANANO.ro.” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în www.wanano.ro.
  3. De asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: “SURSA: WANANO.ro”, cu link către site-ul www.wanano.ro.
  4. Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreaţi de către WANANO şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.
3. RĂSPUNDERI
 • a. Prin utilizarea site-ului www.wanano.ro, dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de WANANO.RO în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. WANANO nu este răspunzător pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinului său. WANANO nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi raspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricarui material, informaţii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.
 • b. WANANO prin site-ul www.wanano.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia WANANO.RO ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.
 • c. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către WANANO.RO a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea WANANO.RO nu poate fi reţinută.
4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE WANANO.RO
 • a. Prin transmiterea de informaţii către www.wanano.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video şi comentarii.
 • b. Transmiterea de informaţii către www.wanano.ro echivalează cu acceptul acordat către WANANO.RO ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.
 • c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către WANANO.RO, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea WANANO.RO şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. WANANO.RO nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.
 • d. WANANO.RO nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.
5. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE
 • a. Accesul la conţinutul online al site-ului www.wanano.ro este liber.
6. COOKIES
 • a. Site-ul www.wanano.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin folosirea  unui cookie de pe browserul care acceseaza site-ul WANANO.RO, pentru care va fi suficient ca utilizatorul să-şi dea acceptul pe site doar o singură data, se vor reţine preferinţele utilizatorului (exemplu: folosirea variante de desktop a site-ului versus varianta de mobil).  Dacă utilizatorul refuză un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul www.wanano.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri. Pentru mai multe informaţii şi pentru a vă exprima acordul cu privire la politica de utilizare cookie vă rugăm să accesaţi urmatoarea adresa online https://www.wanano.ro/politica-de-cookies.  
7. PARTAJAREA ARTICOLELOR
 • a. Dacă utilizatorul doreşte să utilizeze serviciul nostru de partajare informându-şi un contact în legătură cu site-ul nostru, WANANO nu va cere adresa de e-mail a destinatarului şi nici cea a expeditorului. WANANO.RO nu stochează această informaţie întrucât acţiunea se petrece în cadrul aplicaţiei de e-mail a expeditorului, WANANO neavand acces la conturile dumneavoastră de corespondenţă indiferent de natura lor.
8. SECURITATE
 • a. WANANO.RO adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online https://www.wanano.ro/politica-de-confidentialitate.  
Log files:
 • Utilizăm adresele IP pentru a analiza tendinţe, a administra site-ul, a urmări mişcările utilizatorilor şi a aduna informaţii demografice pentru uzul intern. Adresele IP nu au nicio legătură cu informaţiile personale. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa online https://www.wanano.ro/politica-de-confidentialitate.
9. ACTUALIZARE
 • a. Aceşti TERMENI ŞI CONDIŢII sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmite de către WANANO.RO Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite WANANO.RO